H. P. Lovecraft idézetek

Aki hallotta már H. P. Lovecraft nevét, az valószínűleg találkozott már a Természetfeletti rettenet az irodalomban esszé kezdőmondatával:

„Az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem, a legősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való rettegés.”

És az is valószínű, hogy az esszé következő mondatát már sokkal kevesebben ismerik, pedig igen csak fontos, ha Lovecraft munkásságát, gondolatait és a rémtörténetek létjogosultságát szeretné az olvasó megismerni:

„E tényeket kevés pszichológus vitatná, igazságtartalmuk ugyanakkor elégséges annak bizonyításához, hogy a hátborzongató rémtörténet valódi és elismert irodalmi műfajta.”

A The Black Aether Hol kezdjem? sorozatának újabb részében, H. P. Lovecraft azon gondolatait szedjük egy csokorba, amik talán kevésbé ismertek, de még is fontosak ahhoz, hogy árnyaltabb kép alakuljon ki HPL művészetéről és személyiségéről. Nem egy esetben akár az is előfordulhat, hogy egy levélből vagy esszéből kiemelt idézet, egy költemény vagy novella megítélésén is változtathat.

A Hol kezdjem? rovatot, mindig elérheted a felső menüsorból is.

Az alábbi pár darab idézet csak töredéke annak, amit mi fontosnak tartunk, ez csupán egy sorozatindító válogatás, a lista folyamatosan fog bővülni, és természetesen mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk. Ha van egy kedvenc idézeted Lovecraft egyik esszéjéből, leveléből, novellájából vagy költeményéből, akkor küld el nekünk emailban, vagy a Facebook oldalunkon bejegyzésként, üzenetként.


„Mi, modernek túlbecsültük a képességeinket, és egy kizökkent értékrend mentén botladozunk a terhes banalitások és álérzelmek zűrzavarában, mely a hanyatlás homályos, izgatott, átgondolatlan és benyomásokra építő nyelvezetében nyer kifejezést. Gondolataink áttétele a klasszicizmus szabatos, ésszerű stílusába segíthetne felfedni legtöbb elvakultan bálványozott újításunk hitvány-hasztalanságát.” – A klasszicizmus védelmében


“Célom a borzalmak egyre fokozódó sorozata – melyek mindegyike iszonyatosabb az előzőnél!” – Levél Frank Belknap Longnak


„Az emberiség legősibb és legerősebb érzése a félelem, a legősibb és legerősebb félelem pedig az ismeretlentől való rettegés. E tényeket kevés pszichológus vitatná, igazságtartalmuk ugyanakkor elégséges annak bizonyításához, hogy a hátborzongató rémtörténet valódi és elismert irodalmi műfajta.” – Természetfeletti rettenet az irodalomban


„A valóban hátborzongató történet próbája egyszerű: sikerül-e az ismeretlen szférákkal és erőkkel létrejött kapcsolat által mélyen átélt rettegést keltenie az olvasóban; sikerül-e elnémítani a hallgatóságot, mintha az ismert világegyetem pereméről származó alakzatok vagy entitások neszezését vagy sötét szárnysuhogását hallanák.” – Természetfeletti rettenet az irodalomban


„Poe ellenben megértette a valódi művész lényegi kívülállásának szükségességét; és tudta, hogy az alkotó írásművészet feladata pusztán az események és érzületek önmagukban való kifejezése és értelmezése, függetlenül azok irányultságától és attól, hogy minek bizonyulnak – jónak vagy gonosznak, vonzónak vagy taszítónak, ösztönzőnek vagy lehangolónak; miközben a szerző mindvégig eleven és tárgyilagos krónikásként, semmint tanárként, szimpatizánsként, vagy bizonyos elvek terjesztőjeként vesz részt az alkotó folyamatban.” – Természetfeletti rettenet az irodalomban


„A jelenséghez való viszonyukban a jellemeknek éppoly hitetlenkedő döbbenetet kell mutatniuk, mint amilyet hasonló személyek hasonló helyzetben a valós életben is mutatnának. Soha ne vegyük természetesnek a rendkívüli jelenségeket. Még ha a hősök vélhetően hozzászoktak is a jelenséghez, akkor sem tekintek el attól, hogy félelmetesnek és lenyűgözőnek ábrázoljam a jelenséget, hiszen az olvasóra is hasonló hatást kell gyakorolnia. A nyegle stílus tönkretesz bármely komolynak szánt fantáziaművet.” – Jegyzetek a rémtörténetek írásáról


„Az idő azon okból játszik ily fontos szerepet sok történetemben, mivel ez az elem dereng fel elmémben, mikor a világmindenség legintenzívebben drámai és legkíméletlenebbül iszonytató vetületére gondolok. Az idővel szembeni konfliktus tűnik számomra a leghatásosabb és legtermékenyebb témának az emberi önkifejezés összes kérdése közül.” – Jegyzetek a rémtörténetek írásáról


„A jövő kényes téma; hiszen az életmód leírásakor lényegében lehetetlen elkerülni a groteszkséget és az abszurditást, miközben minden esetben mérhetetlen érzelmi veszteséget jelent, ha a megjelenített csodát ismertként kezelő szereplőket mutatunk be. A történetek szereplői alapvetően önmagunk kivetítései; és hacsak nem osztoznak tudatlanságunkban és rácsodálkozásunkban, elkerülhetetlenül nehezen leküzdhető akadályba ütközünk.” – Néhány megjegyzés a csillagközi történetekről


„Nem szabad elfeledni, hogy a természeti törvények bármiféle áthágása önmagában nagyobb horderejű dolog, mint bármely más esemény vagy érzés, mely az emberre hatással lehet.” – Néhány megjegyzés a csillagközi történetekről


„Szerencsére az őszinte művészi alkotás önmaga ösztökéje és jutalma, így, a nehézségek ellenére nincs okunk kétségbeesni ama újszerű irodalmi forma jövőjét illetően. melynek jelenlegi kifejletlensége csupán még több alkalmat biztosít az avatott és termékeny kísérletezésre.” – Néhány megjegyzés a csillagközi történetekről

"Nunquam explana aliquid"
Scroll to top
The Black Aether